Portfolio Description
  • آوریل 11, 2021

بعد از جمع اوری اطلاعات و تحقیقات جامع و تدوین برنامه بازاریابی نوبت به اجرا این برنامه ریزی می رسد .

اجرا یک برنامه ریزی درست و موفق نیاز به مدیریت و راهبری منابع کسب و کار را دارد که در زیر به بخشی از آنها اشاره می کنیم :

یکی از مهم ترین پارمترهای موفقیت در بازاریابی یک شرکت استخدام نیروهای مورد نیاز در این بخش است . جذب و نگهداری نیروهای بازاریابی بعنوان ارزشمندترین دارایی یک کسب و کار مهم دغدغه مدیران می باشد .اولین گام در این بخش تدوین شرح وظایف و شرایط احراز این نیرو می باشد ما باید بدانیم چه نیروی با چه مشخصاتی برای کسب و کار ما کارآمد است و چه ویژگیهای اولیه باید این نیرو داشته باشد.

بدون شک هیچ نیرویی آنقدر کامل و جامع نیست که بتواند تمامی تواقعات شما را برآورده نماید

و یا کاملا با نگرش و ساختار کاری شما همخوانی داشته باشد و بتواند مانند شما این کار را انجام دهد .

یکی از اصول مدیریت استراتژیک (( شما برای توسعه پایدار کسب و کار باید واگذاری وظایف و اختیارات را یاد گرفته و هزینه و درآمد این واگذاری را برای توسعه پایدار بپذیرید ))

بعد از مرحله تدوین شرح وظایف و شرایط احراز نوبت به جذب نیرو بازاریابی است در این مرحله اساسی ترین پارمترهای که شما باید از میان رزومه ها بررسی کنید صرفا تحصیلات و سابقه کار نیرو نیست بلکه باید به انگیزه نیرو / میزان خلاقیت پشتکار و هوش هیجانی را سنجش کنید و به بحث بکشید و در یک رابطه تعاملی توانمندی نیروها را سنجیده برای توسعه آن برنامه ریزی کنید .

بدون شک در یک ساختار و فرایند معیوب حتی استیوجابز مرحوم هم نمی تواند بعنوان کارمند شما موفقیت را ایجاد کند . شما باید تمامی فرایندهای اجرا و گزارش گیری و تبدیل ایده تا اجرا را بصورت چابک و عملیاتی طراحی نموده و این را بدانید که فرصت های بازار برای ما صبر نمی کنند و رقابت همیشه از ما جلوتر خواهد بود پس ضرورت دارد ساختار سازمانی و فرایندها و محیط مرتبط به سیستم بازاریابی و برندینگ شما باید متناسب با آن و محیط مورد نیاز آن طراحی و اجرا گردد .

اخذ یک نتیجه مناسب وابسته به ابزار اجرا آن برنامه است شما می توانید یک زمین را با بیل مکانیکی یا قاشق و حتی با دست حفر کنید اما اینجا زمان و انرژی بر این انتخاب تاثیر گذار است و هزینه فرصت پنهان این انتخاب است که نزدیک شدن شما به موفقیت را تعیین می کند .

شما باید بسترمناسبی را جهت اطلاع رسانی – معرفی – اقناع و فروش را ایجاد کنید تا بتوانید با حداکثر راندمان یک مخاطب را به مشتری بالقوه و مشتری بالقوه را به مشتری بالفعل و نهایت مشتری بالفعل را به یک شبکه تجاری و مشتری دایمی تبدیل کنید

ابزاری اولیه همچون  :

  • وب سایت حداقل 2 زبانه و حرفه ای 
  • شبکه های اجتماعی 
  • کاتولوگ های فیزیکی و دیجیتال 
  • بانک اطلاعاتی 
  • سنایورهای مذاکره 
  • تلفن و خطوط ارتباطی

مجموعه مشاورین رستاتجارت از اولین گام های اجرا برنامه بازاریابی و برندینگ تا پیداسازی نهایی و گرفتن بازخوردهای و بهبود این شرایط منطبق با محیط یک کسب و کار در کنار شما خواهد بود و بصورت کاملا عملیاتی و کاربردی مجموعه این عوامل را راهبری می نماید .