Portfolio Description
  • آوریل 12, 2021

برند سازی بین المللی

ﺑﺮﻧﺪﺳﺎﺯﯼ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ در هر ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ به قدری ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯼ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ها می تواند ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ می کند.

برند سازی بین المللی چقدر می‌تواند بر روند توسعه صادرات اثر گذار باشد در صورتی که توسعه برندهای صادراتی مورد توجه و حمایت قرار گیرد، در بلندمدت موفقیت‌های صادراتی بیشتری را عاید کشور خواهد کرد. در استراتژی برند سازی بین المللی باید بر تصویر کشور در بازارهای جهانی، سازمان‌هایی که کشور در آن ها عضویت دارد و نیز در بین ملل هم پیمان، تاکید شود.

برندسازی در یافتن بازارهای صادراتی و توسعه این بازارها و در نتیجه کسب سهم بیشتر از تجارت جهانی و ارتقای زنجیره تولید ارزش، در بخش‌های مختلف نقش به سزایی دارد وبه جذب سرمایه‌ها کمک می‌کند باعث توسعه صادرات می‌شودهویت ملی را تقویت کرده و اعتماد ملی را افزایش می‌دهد.

دیپلماسی عمومی را بهبود بخشیده و باعث ارتقای اعتبار بین‌المللی می‌شودافزایش نفوذ سیاسی در عرصه بین‌المللی و تقویت نماد ملی را به همراه داردهمچنین برندسازی ملی می‌تواند در زدودن تصورات و ذهنیات غلطی که نسبت به یک کشور وجود دارد، تاثیر به سزایی داشته باشد و کمک کند تا به نحو مطلوب در مواجهه با بازارهای هدف اقدام به جایگاه‌یابی مجدد کند.

مزیت های ثبت برند جهانی

ثبت جهانی برند می تواند برای شرکت ها وجهه و شهرت ایجاد کند و ابزار مناسبی جهت بازاریابی باشد.پس از ثبت با قرار دادن علامت مخصوص بالای نام تجاری خود ، اعتبار بین المللی به دست می آورید با ثبت برند ، گسترش تجارت جهانی امکان پذیر می گردد و طیف وسیعی از مصرف کنندگان مختلف در سراسر جهان با این برندها آشنا خواهند شد.

ثبت قانونی یک نام تجاری برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و از سوء استفاده طرح توسط تقلید کنندگان جلوگیری به عمل می آورد.

مراحل برند سازی بین المللی

  • اطمینان پیدا کردن از وجود بازار
  • اطمینان پیدا کردن از ارائه کالا و خدمات در بازار جدید
  • نام محصول و خدمات، مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گرفته شود.
  • نام محصول و خدمات، مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گرفته شود.
  • نیازمندی های بسته بندی در بازار جدید درک شود.
  • ثبت نام های تجاری و دامنه های اینترنتی

امید است تیم مشاوره آریا پاژبتواند شما عزیزان را در تشکیل یک برند بین المللی موفق کمک نموده ودر ثبت جهانی آن در کنار شما باشد ونقش موثری در معرفی محصول شما در بازارهای خارجی داشته باشد.

با ثبت برند جهانی می توانید فعالیت‌ها را برای پیشرفت های آینده در سطح دنیا فراهم آورید و الویت بیشتری نسبت به رقبا در ورود به بازارهای دور دست برخوردار خواهید شد. ثبت جهانی برای یک دوره ده ساله می باشد و در صورتی که صاحب علامت قصد تمدید دوباره را داشته باشد، این امکان وجود دارد .