امور اجرایی بازرگانی و بازاریابی بین المللی:

یکی از دغدغه های تولید کنندگان کالا و خدمات حضور موفق و مستمر در بازار های جهانی است حضوری که طعم سودآوری داشته و ریسک های آن مدیریت گردد.

جهت رسیدن به این مهم باید اصول و ضوابط بازار های بین المللی را بشناسیم و بر اساس یک منطق کاملا بین المللی گام برداریم.

بازاریابی بین المللی یک نگرش توام با عملکرد است که بر اساس کشور های هدف و نوع محصول یا خدمت می تواند پارامتر های تاثیر گذار فراوانی را داشته باشد.

ما با شناخت کامل از بازار های مستعد صادراتی ایران و همچنین نگاه کاملا کاربردی و عملیاتی به این بازار ها می توانیم از گام نخست طراحی و برنامه ریزی تا زمان اجرا و عملیاتی نمودن این حضور در کنار شما باشیم.